Home Legislație Cum se poate contesta o amendă ISCTR – Model de plângere contravențională

Cum se poate contesta o amendă ISCTR – Model de plângere contravențională

149
0

Orice amendă primită în România de o persoană fizică sau juridică se poate contesta în 15 zile de la semnarea procesului verbal de amendă sau de la data la care aceasta ajunge în cutia poștală. ISCTR are puterea să amendeze atât șoferul care comite abateri în ceea ce privește timpii de conducere și repaus (și multe altele) dar și operatorul de transport, după caz. Astăzi vom discuta despre cazul în care este amendată o companie, vom vedea cum se contestă procesul verbal în instanță.

Contestația în instanță are șanse mari de reușită în momentul în care se lovește de nulitate, din procesul verbal de amendă lipsind mențiuni importante precum: numele, prenumele și calitatea agentului contestator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, data comiterii faptei sau semnătura agentului contestator.

În cazul în care operatorul de transport consideră că s-a făcut o nedreptate, o greșeală sau chiar o sancțiune acordată fără temei legal în mod intenționat, acesta trebuie să pună bazele unui proces în instanță în toată regula și să aducă la dosar toate dovezile cu care dorește să-și demonstreze nevinovăția. După cum spuneam mai sus, termenul de contestație a unei amenzi ISCTR este de 15 zile de la luarea la cunoștință. Taxa judiciară de timbru în cazul unui asemenea proces costă 20 de lei iar plângerea contravențională suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare de la data când este înregistrată până la data pronunțării instanței.

Plângerea contravențională se depune la tribunalul pe raza căruia compania are sediul social, la secția contencios administrativ. Hotărârea Tribunalului este supusă recursului, iar Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.

Model plângere contravenționala

Model plângere contravenționala ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier) – contestație amenda ISCTR

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., CNP…. seria si numărul de buletin,

Formulez:

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

Împotriva procesului-verbal de contravenție nr. …….., din …………, încheiat de ……….., prin care, in baza art. …, din ………., am fost sancționat(a) cu a cărui anulare o cer.

Motivarea prezentei plângeri o voi depune pana la primul termen.

Anexez copie după procesul verbal de contravenție – cu mențiunea conform cu originalul și semnătura.

Semnătura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here