Home Camioane Ce este AST și de unde se poate elibera

Ce este AST și de unde se poate elibera

214
0

AST sau Autorizația Specială de Transport reprezintă un document eliberat de CNAIR și subunitățile ei, la cere, pentru vehicule care circulă pe drumurile publice cu depășirea limitelor maxime admise. AST este documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.

AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă, dupa cum urmeaza:

  1. CNAIR SA si subunitatile sale pentru drumurile nationale si autostrazi;
  2. Consiliile judetene, prin organele de specialitate, pentru drumurile de interes judeţean;
  3. Consiliile municipale, prin organele de specialitate, pentru strazile situate în intravilanul municipiilor. Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor municipale respective;
  4. unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, in cazul drumurilor de interes local;

AST se eliberează pentru:

  1. transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
  2. vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
  3. vehicule care transporta mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

(i) masa totală a vehiculului impreuna cu incarcatura să fie de cel mult 50,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată;

(iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri;

(v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă;

In toate cazurile, vehiculul impreuna cu incarcatura nu poate depasi masa maxima tehnic admisibila si masele maxime tehnic admise pe axe, asa cum sunt ele inscrise in certificatul/certificatele de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului.

In cazul in care există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală si/sau dimensiunile vehiculului, AST se poate elibera doar in baza unui proiect de transport sau studiu de traseu, dupa caz. Proiectul de transport si studiul de traseu se intocmesc de persoane fizice autorizate sau de către persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente.

AST se pot elibera pentru un traseu simplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe un singur traseu origine-destinaţie) sau pentru un traseu multiplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe mai mult de un traseu, dar nu mai mult de 4 trasee, având aceleaşi caracteristici sau caracteristici diferite pentru fiecare traseu).

AST pentru un traseu simplu sau un traseu multiplu se poate elibera pentru o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice.

AST se poate elibera si pentru perioade de 30 de zile calendaristice, 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, cu valabilitate pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi, sau cu valabilitate pe un traseu determinat, pentru aceleasi perioade de timp.

AST se eliberează la cererea solicitantului, care poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport.

Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate.

Titularul AST este operatorul de transport care poarta întreaga responsabilitate a circulatiei vehiculului cu depasiri, în conformitate cu conditiile prevazute în AST.

Cererea se depune la unitatea/subunitatea CNAIR SA care va emite AST. Cererea se poate transmite si prin fax sau prin e-mail (in format scanat).

In functie de depasirile inregistrate de vehiculul in cauza, cererile pot fi transmise la Directiile Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), la Sectiile de Drumuri Nationale (SDN) sau la CNAIR SA, conform limitelor de competenta, dupa cum urmeaza:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here