Home Editorial Pașii de urmat pentru obținerea atestatului de instructor auto

Pașii de urmat pentru obținerea atestatului de instructor auto

104
0

Meseria de instructor auto este una destul de frumoasă și modernă în același timp. Trăim vremuri în care tinerii au mașini chiar de la 18 ani iar școlile de șoferi au nevoie de instructori auto ca de aer.

Discutăm totuși despre o meserie și foarte responsabilă, și observăm faptul că în ultimii 10 ani calitatea șoferilor a cam scăzut, fapt ce se datorează și nivelului de pregătire mult mai redus din ziua de azi. De vină sunt și instructorii auto care urmează și ei trendurile societății, trenduri care fac parte din categoria „pe repede înainte”.

Dacă vrei să devii instructor auto, trebuie să urmezi câțiva pași simpli și înainte de toate, să te gândești bine dacă ești capabil să pregătești pe cineva în adevăratul sens. Pentru a deveni instructor auto, trebuie să te califici. Este o meserie ca oricare alta și este nevoie de cursuri și examene.

Pașii de urmat pentru obținerea atestatului de instructor auto

1. Întrunirea condițiilor legale

a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;

b) să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

2. Înscrierea la cursuri

Cursurile pentru obținerea atestatului de instructor auto se desfășoară în centrele agreate ARR în acest sens. Candidații se pot înscrie de obicei în locurile unde se obțin atestatele pentru șoferi profesioniști, centre care în funcție de regiune, sunt cele mai mari școli de șoferi din fiecare județ în parte. Pentru înscrierea la cursuri, sunt necesare următoarele documente:

a) cererea, în original,;

b) actul de identitate, în copie;

c) permisul de conducere, în copie;

d) actul de studii, în copie legalizată;

e) cazier auto sau alt document echivalent, în original, având valabilitate de 30 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute art. 7 din Normele mai sus menționate;

f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea “apt” pentru instructor de conducere auto;

g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f) din Normele mai sus menționate;

h) adeverinţa eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau alin.(4) precum şi atestatul de instructor auto valabil, pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1) şi alin. (2), după caz.

3. Susținerea examenului

Examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto este unul destul de dificil, cum este și normal să fie până la urmă. Discutăm despre o persoană care urmează să învețe pe alții să conducă. Există așadar două probe:

  • o probă scrisă eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic
  • probă practică, în trafic, pentru fiecare categorie pentru care se solicită atestarea, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică.

Pentru a promova examenul scris, viitorul instructor auto trebuie să răspundă corect la 48 de întrebări din cadrul testului cu 60 de întrebări. Testul este destul de dificil întrucât fiecare întrebare are 4 variante de răspuns, iar corecte pot fi considerate atât niciuna cât și mai mult de una.

Mai trebuie precizat faptul că examenul poate fi susținut de maxim 2 ori în cursul a 12 luni calendaristice.

4. Eliberarea atestatului de instructor auto

După ce se promovează examenele pentru atestatul de instructor auto, trebuie mers la ARR unde se depun următoarele documente:

  • Cerere pentru eliberarea atestatului de instructor auto, o găsiți la sediul ARR
  • Actul de identitate în termen
  • Permisul de conducere cu valabilitate în termen
  • O fotografie de 25 x 32 mm care va fi atașată atestatului
  • Dovada taxei de eliberare de 41 RON

Atestatul se eliberează în maxim 2 săptămâni de la depunerea actelor, ca orice atestat profesional eliberat de ARR. Pentru ridicarea atestatului, instructorul auto trebuie să meargă personal la sediul ARR de pe raza domiciliară.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here