Home Camioane Popriri ANAF 2024 – Când poate ANAF să pună poprire pe conturile...

Popriri ANAF 2024 – Când poate ANAF să pună poprire pe conturile unei firme de transport

116
0

ANAF poate să pună popriri pe orice fel de conturi în România, inclusiv pe conturile firmelor de transport. Când anume se impun aceste popriri și mai ales ce trebuie să facă firmele de transport marfă pentru a scăpa de ele?

În principal, ANAF pune popriri pe conturile firmelor în momentul în care acestea sunt în dificultate și nu reușesc să-și mai plătească taxele la stat. Evident, atunci când vremurile sunt grele, vine și ANAF, o instituție plină de bugetari, să le facă și mai grele. Popririle apar pentru orice leu întârziat la plată către stat, de la contribuții și impozite datorate pentru salarii și terminând cu TVA, în cazul în care firma este plătitoare de TVA. Cu alte cuvinte, nu ai voie să-ți meargă rău.

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale ori internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite.

În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă.

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de către organul de executare silită, printr-o adresă care se comunică terțului poprit și cu înștiințarea debitorului despre înființarea popririi. Poprirea nu este supusă validării. Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare de către terțul poprit. În acest sens, terțul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât și ora primirii adresei de înființare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și nu acceptă alte plăți din conturile acestora până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale înscrise în adresa de înființare a popririi, cu excepția:

  • sumelor necesare plății drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, reținute la sursă, dacă, potrivit declarației pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deține alte disponibilități bănești;
  • sumelor necesare plății accizelor de către antrepozitarii autorizați. în acest caz, debitorul prezintă instituției de credit odată cu dispoziția de plată și copia certificată, conform cu originalul, a autorizației de antrepozitar;
  • sumelor necesare plății accizelor, în numele antrepozitarilor autorizați, de către cumpărătorii de produse energetice;
  • sumelor necesare plății obligațiilor fiscale de care depinde menținerea valabilității înlesnirii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here